Kirstens historie

oktober 11th, 2015 | Posted by Annie Stahel in Uncategorized - (0 Comments)

Om voksne børns ansvar og arbejde for deres syge forældre, når forældrene ikke ønsker at fremstå som pasningskrævende.

Læs Kirstens historie.


 

I Pårørende i Danmark mener vi, at der er sket en opgaveglidning fra de professionelle til familien, og Marie Lenstrup efterlyser mere støtte til de voksne børn. Læs mere her i Politiken fra den 26. september 2015:
http://politiken.dk/forbrugogliv/livsstil/familieliv/ECE2858509/gamle-syge-foraeldre-giver-boernene-stress/

Markant sværere at være pårørende

september 24th, 2015 | Posted by Annie Stahel in Uncategorized - (0 Comments)

I Sverige findes der en pårørendekonsulent i hver eneste kommune. I England har pårørende ret til deres eget, individuelle visitationsforløb.
I Finland får pårørende tilbud om et kursus, der sætter fokus på deres egenomsorg.
I mange europæiske lande samarbejder erhvervslivet med pårørendeforeningerne om at skabe pårørendevenlige arbejdspladser.

Kom nu på banen, Danmark!

Læs debatindlægget fra Marie Lenstrup her: http://www.altinget.dk/sundhed/artikel/forening-hav-forstaaelse-for-paaroerende

Marie 2015

Marie Lenstrup 2015

Temaaften om retssikkerhed

september 22nd, 2015 | Posted by Annie Stahel in Uncategorized - (0 Comments)

Arrangement i Vordingborg: Som pårørende oplever man tit en vis frustration i kontakten med det kommunale væsen – faktisk er der flere af vores medlemmer, der rent ud mener, at deres kommune har ødelagt deres liv. Du kan blive bedre klædt på til samtalen med kommunen ved at deltage i en temaaften om retssikkerhed i den kommunale forvaltning, som DH-Vordingborg holder d. 6. oktober 2015.

Læs nærmere program her: Møde om retssikkerhed

natur

Mariannes historie

september 13th, 2015 | Posted by Annie Stahel in Uncategorized - (0 Comments)

Marianne og Antonio, der er fra Spanien, havde dannet par i ca. 10 år før deres tilværelse ændrede sig drastisk i december 1980. Antonio blev lam i benene og har siddet i kørestol lige siden. Det har været en udfordring for begge – ikke mindst for Marianne.
Læs Mariannes historie om hvordan det er, når omgivelserne ikke forstår den pårørendes belastninger.

Mariannes historie

Pårørende i Danmark er både rørte og glade over, at Københavns Kommune som den første kommune i Danmark i september måned 2015 har besluttet at afsætte midler til at arbejde med en decideret pårørendeuddannelse i de næste par år.

Michael Gatten fra Venstre har været en af hoveddrivkræfterne i Borgerrepræsentationen for forslaget om en pårørendeuddannelse i Københavns Kommune. Han lægger op til at understøtte samarbejdet mellem den sygdomsramte, den pårørende og kommunen – og hvor er det bare skønt, når man møder mennesker og politikere, der forstår at pårørende godt nok er en ressource – men også en ressource, der skal støttes og plejes for at kunne yde den bedste indsats.

Michael Gatten siger: “Det er super vigtigt at klæde de pårørende ordentligt på til at håndtere livet som pårørende, både hvad angår viden om basal pleje, viden om juridiske forhold samt psykologiske redskaber til at håndtere stress. Så det er en vigtig milepæl, at vi nu har fået penge til en uddannelse, som kan klæde de pårørende på til deres rolle”. I Pårørende i Danmark glæder vi os til at bistå med at pårørendeuddannelsen i Københavns Kommune kommer godt i gang!

Pårørendeuddannelse

Pårørende i  Danmark har deltaget i den 6. Internationale konference for pårørende i Göteborg i Sverige i den første uge af september 2015.
Konferencen blev skudt i gang af Dronning Silvia, der holdt den indledende tale.
Hendes mor fik demens, og pårørendesagen ligger dronningen meget på sinde.
Det er virkelig et klap på skulderen til alle pårørende, at et royalt overhoved bakker op om sagen!

Dronning Silvia

Dronning Silvia på talerstolen

 

Typisk atypisk!

Formålet med kurset er dels at klæde de pårørende på til den svære opgave, det er at støtte deres ramte familiemedlemmer, og dels at hjælpe de pårørende til at passe bedre på sig selv, bl.a. ved at skabe kontakt til andre i samme situation. Vi afholder tre ens weekendkurser.

  • Fredag d. 25. september – søndag d. 27. september i Odense FÅ LEDIGE PLADSER
  • Fredag d. 30. oktober – søndag d. 1. november i Århus LEDIGE PLADSER
  • Fredag d. 6. november – søndag d. 8. november i Roskilde LEDIGE PLADSER

Indholdet er oplæg om sygdommene og omsorgen for de ramte, samt om pårørendes mestring og egenomsorg. Under hele kurset er der mulighed for individuel rådgivning af en specialsygeplejerske.

Deltagerbetalingen dækker oplæg, hotelophold og fuld forplejning (dog undtaget drikkevarer til aftensmaden). Hvis du er interesseret i at deltage, så kontakt straks Marie på marie.lenstrup@gmail.com eller tlf. 4047 9587, hvorefter du bl.a. modtager oplysning om hvorledes betalingen sker.

Bemærk, den korrekte pris er: 1500 kr. pr. person

Se programmet her: 3 weekendkurser for pårørende

Rullestolstur ved vandet

ET LIV I SKYGGEN – læs her om Kurt og hvordan det er at være søskende og dermed børne-pårørende til et handicappet barn og hvad det kan betyde for ens liv, udvikling og muligheder på langt sigt.

Nogle bruger termen “skyggebørn” som betegnelse for de pårørendebørn, som på grund af en søskendes handicap eller svære sygdom ikke får den omsorg og opmærksomhed, som de ellers ville have fået. At vokse op i skyggen af sygdom og handicap kan rigtignok sætte sig som en skygge omkring en lille bror eller søsters liv.
Læs her, hvad det gjorde ved Kurt, der nu er voksen: Kurts historie

Bag fortællingen står en af vores dygtige skribenter i Pårørende i Danmark, Natasja Eilerskov.

Ken og Kurt

Ken og Kurt

Pårørendenetværk og pårørendegrupper: der er fine tilbud til de pårørende i Hillerød kommune.

Blandt de mange gode tilbud til pårørende i Hillerød Kommune er der bl.a. pårørendenetværk for pårørende til ældre borgere. Der er også pårørendegrupper med møderækker for pårørende til personer med Parkinson, kræft eller demens samt grupper til efterladte pårørende.
Læs mere om de fine tilbud i folderen her og kontakt evt. pårørendekonsulenten i Hillerød Kommune.

Pårørende netværket Hillerød Kommune Folder 2015

Kontakt:
Pårørendekonsulent Inger Schrøder
Tlf. 72 32 80 33
E-mail: ischr@hillerod.dk

Inger Schrøder Pårørendekonsulent

Inger Schrøder, Pårørendekonsulent i Hillerød