Cases

Pårørende i Danmark ønsker at gøre opmærksom på, at pårørende og plejepårørende er en kritisk ressource. Kritisk, fordi deres arbejds- og plejeindsats er værdifuld i det daglige og i samfundsøkonomien generelt. Og kritisk på den måde, at situationen for den sygdomsramte kan blive ganske alvorlig, når og hvis den pårørende pludselig bliver uarbejdsdygtig.

På denne side kan du læse en række cases, som viser forskellige vinkler og aspekter af pårørendelivet og pårørendebelastningen. De fleste cases slutter med en markering af Pårørende i Danmarks holdning til det generelle problem, der udledes af casen.

 Anettes historie – om hvordan det føles, når sundhedsvæsen og kommune driver rovdrift på den pårørendes kræfter

Bodils historie –– en mors viden om sit syge barn helt bliver overset og afvist

Helles historie – De sidste seks år har Helle passet og plejet sin mand – uden den nødvendige hjælp

Bodils historie – om at hjælpe sin syge mand trods knogleskørhed og dårlig ryg

Camillas historie – om at være barn med to syge forældre

Janes historie – om sandwichgenerationen

Ninas historie del 1 – om at bukke under for presset som pårørende

Ninas historie del 2 – om at komme ovenpå og finde sig selv igen

Lones historie – den gode plejehjemshistorie

Kirstens historie – når voksne børn passer deres syge forældre

Mariannes historie – når omverden ikke forstår den pårørendes situation

Kurts historie – om at være barn og pårørende

Thomas’s historie – når et aflastningsophold ender katastrofalt

Birgits historie – manglende inddragelse af den pårørende

Malenes historie – når den pårørende pludselig rammes af sygdom

Lises historie – hvad det kræver at være pårørende

Jettes historie – når den pårørende selv er syg
Pårørende i Europa

 

 

 

 

 

 

 

Her får du en side med anbefalelsværdig litteratur om og til pårørende