Bliv medlem

OmsorgsopgaveTEST dig selv: er du pårørende og aktiv omsorgsgiver?

  1. Er du tit bekymret for din nærmeste eller over situationen?
  2. Har du oplevet ændringer i hans eller hendes personlighed?
  3. Oplever du, at din hverdag er blevet mere presset?
  4. Tilsidesætter du dine egne behov og ønsker?
  5. Sover du kortere eller dårligere om natten end før?
  6. Er dit eget helbred blevet ringere?
  7. Føler du dig indimellem ensom og overset?
  8. Har fordelingen af opgaver i din familie forandret sig?
  9. Bekymrer du dig mere end før om familiens økonomiske situation?
  10. Har du én, der kan tage over fra dig, når du ikke kan hjælpe?

Hvis du kan svare ja til mange af disse spørgsmål, så er du ikke bare pårørende, men også aktiv omsorgsgiver. Du kan møde andre i samme situation og finde gode råd og anerkendelse gennem et medlemsskab af Pårørende i Danmark.

 

Reglerne om medlemskab fremgår mere detaljeret af vedtægterne for foreningen, men det er ganske enkelt sådan, at enhver person, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan optages som personligt  medlem.
Kontingentet for personligt medlemskab er fastsat til 150 kr. om året og opkræves årligt i januar. Ved indmeldelse i foreningen efter den 1. oktober gælder kontingentet til udløbet af det følgende kalenderår.
Som medlem støtter du foreningens arbejde og de aktiviteter, der skal gennemføres for at sikre fokus på pårørendes vilkår.

Send
Underbanner-medvandfald