Author Archives: Annie Stahel

Janes historie

november 11th, 2015 | Posted by Annie Stahel in Uncategorized - (0 Comments)

Pårørende som Jane bliver ofte kaldt ”sandwichgenerationen”, fordi de er klemt mellem to eller flere generationer og jonglerer mellem både den yngre og den ældre generations behov. Læs om Jane her!

Janes historie

clematis

Ninas historier

november 7th, 2015 | Posted by Annie Stahel in Uncategorized - (0 Comments)
Nina Harboe

Nina Harboe

Har du hørt om Nina Harboe? Nina har bl.a. været i TV2, hvor hun som pårørende til en demenssyg ægtefælle fortalte om de meget uheldige plejehjemsforløb, hvor manden bl.a. forlod plejehjemmet flere gange, uden at nogen opdagede det.
Nina har fortalt sin historie til Pårørende i Danmark, og her får du fortællingen i to dele. Den første del handler om at bukke under for presset og miste sit job.
Den anden del, der handler om at komme ovenpå og finde sig selv igen.

Ninas historie del 1

Ninas historie del 2

 

Camillas historie

november 1st, 2015 | Posted by Annie Stahel in Uncategorized - (0 Comments)

Her kan du læse Camillas historie – en fortælling om, hvordan det er at være barn og pårørende til to syge forældre. Forældrenes sygdom har dog også medført, at relationen mellem Camilla og hendes søster er blevet meget tættere.

Læs med her! Emilie Røndbjerg Damsgaard har forfattet teksten.

Camillas historie – om at være pårørende som barn

 


Nyhedsbrev oktober 2015

oktober 24th, 2015 | Posted by Annie Stahel in Uncategorized - (0 Comments)

Det er nemt nok at komme på en masse tilfælde, hvor det har været unødvendig hårdt at være pårørende, hvor kommunikationen med kommunen går galt, hvor lægen ikke lytter, hvor hjælpen ikke når frem. Men vi skal passe på ikke kun at kritisere de dårlige eksempler. Det er mindst lige så vigtigt at fejre de gode eksempler, fordi de jo beviser, at det altså godt kan lade sig gøre med gode viljer og åbne sind fra alle de involverede. Pårørende i Danmark vil gerne samle på de gode historier og de gode nyheder, som viser at der faktisk ER en vej frem for de pårørende og at der er gode kræfter i samfundet, som både forstår og anerkender os – og som arbejder på at aflaste og hjælpe os, hvor det er muligt.
Blandt de gode eksempler, som vi vil fortælle om i dette nyhedsbrev er bl.a. er tiltaget med demensvenlige kommuner, Den Involverende Stuegang og ikke mindst pårørendeuddannelsen, der nu bliver igangsat i landets største kommune, København. Læs også om den nye europæiske portal på nettet til støtte og information for pårørende i Danmark og i de andre europæiske lande.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her nederst på siden: http://paaroer.dk

Marie 2015

En hilsen fra formanden Marie Lenstrup

Lones historie

oktober 23rd, 2015 | Posted by Annie Stahel in Uncategorized - (0 Comments)

I Danmark har vi et sundhedssystem og en plejesektor, der er muliggør familievenlige og smidige overflytninger og indlæggelsesforløb, således at hverdagen bliver overkommelig for både patienten/beboeren og de pårørende. Ofte går det galt alligevel.

Læs her en histore, hvor det rent faktisk lykkes!

Lones historie

Natasja Eilerskov

Natasja Eilerskov fortæller Lones historie

 

InformCare

oktober 13th, 2015 | Posted by Annie Stahel in Uncategorized - (0 Comments)

Ny stor hjemmeside med fokus på pårørende!

InformCare (tidligere Innovage) er et europæisk samarbejde med hjemmesider i landene inden for den Europæiske Union.
Hjemmesiden, som er finansieret af EU, fokuserer simpelthen på pårørende og giver en række råd og værktøjer og gode sider til indsigt og faktuel information om hjælp.

Projektets partnere i hvert land har hver især forfattet det specifikke indhold fx. om hjemmehjælp, økonomisk støtte, frivillige organisationer mv. Dette gælder også det danske materiale, der er forfattet af Pårørende i Danmark.

På hjemmesiden for InformCare kan man finde rigtigt meget materiale, som kan hjælpe én som pårørende. Der er fx. et stort afsnit om omsorg for ældre nærtstående, herunder afsnit om ældreboliger, transport, døgntilbud mm.
Desuden er der et kapitel om dine egne behov som pårørende, fx om balancen mellem familie og omsorgsopgaver, håndtering af stress og afspændingsteknikker.
Der er endvidere et afsnit om rettigheder og støttemuligheder, privatøkonomi og fradragsberettigede udgifter.

Endelig er der også produceret en lille video, som støtter op om hjemmesiden og giver en masse faktuel information om pårørende i Europa.

Se hjemmesiden her: http://eurocarers.org/innovage/?lang=da

 Se den lille video her: http://bit.ly/1L8NxkJ


Pårørende i Europa

 

Kirstens historie

oktober 11th, 2015 | Posted by Annie Stahel in Uncategorized - (0 Comments)

Om voksne børns ansvar og arbejde for deres syge forældre, når forældrene ikke ønsker at fremstå som pasningskrævende.

Læs Kirstens historie.


Markant sværere at være pårørende

september 26th, 2015 | Posted by Annie Stahel in Uncategorized - (0 Comments)

 

I Pårørende i Danmark mener vi, at der er sket en opgaveglidning fra de professionelle til familien, og Marie Lenstrup efterlyser mere støtte til de voksne børn. Læs mere her i Politiken fra den 26. september 2015:
http://politiken.dk/forbrugogliv/livsstil/familieliv/ECE2858509/gamle-syge-foraeldre-giver-boernene-stress/

Markant sværere at være pårørende

september 24th, 2015 | Posted by Annie Stahel in Uncategorized - (0 Comments)

I Sverige findes der en pårørendekonsulent i hver eneste kommune. I England har pårørende ret til deres eget, individuelle visitationsforløb.
I Finland får pårørende tilbud om et kursus, der sætter fokus på deres egenomsorg.
I mange europæiske lande samarbejder erhvervslivet med pårørendeforeningerne om at skabe pårørendevenlige arbejdspladser.

Kom nu på banen, Danmark!

Læs debatindlægget fra Marie Lenstrup her: http://www.altinget.dk/sundhed/artikel/forening-hav-forstaaelse-for-paaroerende

Marie 2015

Marie Lenstrup 2015

Temaaften om retssikkerhed

september 22nd, 2015 | Posted by Annie Stahel in Uncategorized - (0 Comments)

Arrangement i Vordingborg: Som pårørende oplever man tit en vis frustration i kontakten med det kommunale væsen – faktisk er der flere af vores medlemmer, der rent ud mener, at deres kommune har ødelagt deres liv. Du kan blive bedre klædt på til samtalen med kommunen ved at deltage i en temaaften om retssikkerhed i den kommunale forvaltning, som DH-Vordingborg holder d. 6. oktober 2015.

Læs nærmere program her: Møde om retssikkerhed

natur