Underbanner-med-by

Pårørendedag 2-2-2018 i Sundhedshuset i Vejle

TEMA: PÅRØRENDE og ARBEJDSMARKED

Sæt kryds i kalenderen – meld dig til i dag! mail: info@paaroer.dk.

Pårørendedagen 2018 sætter fokus på pårørendes tilknytning til arbejdsmarkedet.
Når erhvervsaktive indtræder i pårørenderollen, er der stor risiko for, at det kommer til at gå ud over deres arbejdsmarkedstilknytning. Dermed risikerer vi at spilde værdifulde ressourcer i form af pårørendes uddannelse og kompetencer, der ikke bruges optimalt. Hertil kommer, at pårørende til sygdomsramte og handicappede har brug for det faste holdepunkt, arbejdslivet udgør – mange opfatter ligefrem erhvervsarbejdet som et frirum fra pårørenderollens udfordringer.

Og pårørende har naturligvis brug for den stabile økonomi, et godt arbejdsliv giver, både her og nu og i et fremtidigt seniorliv. Med inspiration fra organisationer i indland og udland, fra arbejdsgivere og arbejdstagere, og fra de pårørende selv undersøger Pårørendedagen, hvad der skal til for, at pårørende får mulighed for at være både gode kolleger og gode pårørende uden at komme i klemme mellem modsatrettede krav og forventninger.

Program Pårørendedagen 2-2-2018

Foreningen Pårørende i Danmark er en landsdækkende, tværgående organisation, som taler de pårørendes sag. Det er samtidig stedet, hvor du som pårørende kan hente den viden og støtte, som skal til for at du kan blive bedre til at pleje og passe på den syge, du holder af, og samtidig passe på dig selv.

Foreningen Pårørende i Danmarks mål er:

  • at skabe opmærksomhed omkring pårørendes vilkår og indsats
  • at give pårørende viden og redskaber til at løfte pårørenderollen
  • at samle viden om pårørendes behov og foreslå måder, hvorpå de kan imødekommes
  • at samarbejde med landspolitikere og lokalpolitikere om indsatser for pårørende
  • at arbejde for pårørendes eget liv og helbred mens de varetager deres plejeopgaver
  • at hjælpe pårørende til at passe bedre på sig selv og komme bedre igennem svære situationer
  • at skabe netværk mellem pårørende til gensidig støtte

Vil du vide mere? Tilmeld dig vores gratis email nyhedsbrev, som kommer ca. hver anden måned.

Vil du være medlem? Skriv dig på vores medlemsliste og bliv medlem for 150 kroner om året.

Vil du støtte vores arbejde? Enhver donation, stor som lille, er meget velkommen; ikke mindst fordi vi ikke har store indtægter på vores kontingent, der er fastsat, så enhver kan være med.

Vil du give en hånd med? Der er masser af store og små opgaver at tage fat på, så sig endelig til, hvis du har tid og lyst til at være med til at præge Pårørende i Danmarks arbejde!

Er du pårørende og aktiv omsorgsgiver? Tag vores test.

Underbanner-med-mark


 

Send

Send

 

 

Foreningen Pårørende i Danmark –  adresse: C/O Marie Lenstrup, Bygaden 28, 4771 Kalvehave – email info@paaroer.dk

CVR-nummer 35734937 – Kontonummer Danske Bank regnr 9570 kontonr 11 4961 99